ISO 9001 to system kontroli jakości, w którym do głównych wymagań należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów). (źródło)

ISO 14001 to uznawana w skali międzynarodowej norma określająca metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego. Wpływ działalności na środowisko naturalne stanowi coraz ważniejszą kwestię na całym świecie. Obecnie wiele podmiotów wywiera naciski na zminimalizowanie takiego wpływu — pochodzą one z wielu źródeł, między innymi od administracji rządowych, organizacji handlowych, ustawodawców, sieci dostawców, organizacji społecznych czy instytucji finansowych. (źródło)


 

ISO 19752 opisuje rygorystyczną metodę określania wydajności kasety z tonerem dla monochromatycznych drukarek laserowych. Testowanie według ISO 19752 polega na ciągłym drukowaniu standardowej strony do momentu wyczerpania kasety. (artykuł_HP)


ISO 19798 opisuje rygorystyczną metodę określania wydajności kasety z tonerem dla kolorowych drukarek laserowych. Testowanie według ISO 19798 polega na ciągłym drukowaniu standardowego zestawu pięciu stron do momentu wyczerpania kasety.
(artykuł_HP)

 

 

 

 

Certyfikaty